Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

Fuck it.

Reposted fromlevune levune viagameofthrones gameofthrones

March 16 2015

9393 7beb 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy via666th 666th
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove via666th 666th
9801 4efa 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
I chodzą takie kurwy po świecie,niezaleznie od płci bo przecież to bezpłciowe zupełnie.Nie dość ,że ze swoim porażeniem mózgowym niezdolne są do stworzenia czegos normalnego to i innym wpierdalają się w życie i związki.

                   - Znajde Diament W Tym Szambie
Reposted fromUnmightyMe UnmightyMe viaanakarenina anakarenina
9608 4613
Reposted fromnfading nfading viaanakarenina anakarenina
Dama przechodzi „na ty” bez dodatkowych ceremoniałów, kiedy ma na to ochotę. To ona decyduje.
Reposted frommadeliine madeliine viaanakarenina anakarenina
0556 9a1a
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaanakarenina anakarenina
3757 a72e 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"

November 09 2014

September 20 2014

1527 8705 500
Reposted fromblamegame blamegame viaumre20wrzesnia umre20wrzesnia
9680 2ccf
0384 cdbd
Reposted frommisza misza viaumre20wrzesnia umre20wrzesnia
0856 2c32
Reposted frompankamien pankamien via666th 666th
1741 8566 500
Reposted frominpassing inpassing via666th 666th
3559 99e7 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia via666th 666th
Reposted fromkonwalia konwalia via666th 666th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...